Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Krzemieniecki Dialog Dwóch Kultur

24.04.2015

Krzemieniecki Dialog Dwóch Kultur

24.04.2015

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Za sprawą organizowanego co roku międzynarodowego cyklu wydarzeń Dialog Dwóch Kultur wołyński Krzemieniec stał się miejscem intensywnych, naukowo-artystycznych kontaktów polsko-ukraińskich. Od kilkunastu lat spotykają się w Krzemieńcu naukowcy, muzealnicy, pisarze, malarze, fotograficy, animatorzy kultury i życia społecznego z Polski i Ukrainy. XI edycja tej imprezy odbędzie się we wrześniu 2015 roku. Multimedialną prezentację dorobku dziesięciu dotychczasowych edycji Dialogu przedstawi Mariusz Olbromski, b. dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, animator i organizator spotkań ze strony polskiej.