Nagroda Moczarskiego

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2023 | 15. edycja | NABÓR

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2023 | 15. edycja | NABÓR


Nagroda Moczarskiego aktualności  

To już 15. edycja Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego! I znów wybieramy najlepszą książkę historyczną minionego roku. Do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego już można zgłaszać książki wydane w 2022 r. Laureat lub laureatka otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę.

To wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja konkursu, którego początki sięgają 2009 r.

W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Nagroda, ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

 

Warunki zgłoszeń

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl i/lub trzech egzemplarzy papierowych na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”. Przed wysłaniem książek prosimy o kontakt e-mailowy.

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze dziesięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się jesienią bieżącego roku.

 

Jury Nagrody

Prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.

 

Laureaci Nagrody

Gunnar S. Paulsson, „Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945)", Bogdan Gadomski, „Biografia agenta. Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947)", Andrzej Friszke, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi", Timothy Snyder, „Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem", Marcin Zaremba, „Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys", Karol Modzelewski, „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca", Alexandra Richie, „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie", Andrzej Nowak, „Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement", Agata Zysiak, „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście", Jerzy Kochanowski, „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957", Olga Linkiewicz, „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym", Mariusz Mazur, „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne", Grzegorz Piątek „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949", a w ubiegłym roku Anna Wylegała za „Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce”.

 

Kazimierz Moczarski – patron

Kazimierz Moczarski, dziennikarz i prawnik, demokrata i społecznik, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więziony przez komunistów, jest autorem „Rozmów z katem" – niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie. Biografia, postawa i twórczość sprawiają, że Kazimierz Moczarski to doskonały patron dla nagrody honorującej najlepsze książki historyczne, które zmieniają nasz sposób myślenia o przeszłości i nas samych.

 

Fundator i organizator: m.st. Warszawa

Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Partner: Biblioteka Narodowa

Patron medialny: „Gazeta Wyborcza”