Nagroda Moczarskiego

 • Nagroda Moczarskiego
 • aktualności

Nagroda Moczarskiego

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2023 | Zakwalifikowane książki

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2023 | Zakwalifikowane książki


Nagroda Moczarskiego aktualności  

Do 15. edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego zakwalifikowały się 104 tytuły. Wśród książek znalazły się monografie historyczne, biografie, eseje, reportaże, wywiady i wspomnienia.

Publikacje oceni jury w składzie: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.

Jesienią zostanie opublikowana lista dziesięciu nominowanych, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie. Nagrodę otrzyma autorka lub współautorzy książki poświęconej najnowszej historii Polski, od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. Zwycięzca lub zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę „Temperówkę” Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP. Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Miasta Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą historii Polski.

Książki zakwalifikowane do konkursu o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego:

 1. „Gambit orangutana. Opowieść o polskich szachach”, Kasper Bajon, Wydawnictwo Czarne
 2. „Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956”, Łukasz Bertram, Wydawnictwo Naukowe Scholar
 3. „Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie”, Anna Bikont, Wydawnictwo Czarne
 4. „Dziennik olsztyński 1989–1993”, Kazimierz Brakoniecki, Convivo
 5. „Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944”, Rafał Brodacki, Paweł Brudek, Paweł Ukielski, Katarzyna Utracka, Michał Tomasz Wójciuk, Andrzej Zawistowski, W.A.B., Muzeum Powstania Warszawskiego
 6. „Wałęsa. Gra o wszystko”, Krzysztof Brożek, Czarna Owca
 7. „Umysł solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej »Solidarności« w latach 1980–1989”, Krzysztof Brzechczyn, Instytut Pamięci Narodowej
 8. „Kocio, Kozioł, senator. Biografia Krzysztofa Kozłowskiego”, Andrzej Brzeziecki, Wydawnictwo Znak
 9. „Renegaci przed sądem. Specjalny Sąd Karny i Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku (1945–1946)”, Dariusz Burczyk, Instytut Pamięci Narodowej
 10. „Wolność pisana po Jałcie”, Stefan Chwin, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 11. „Wielkopolanie '44. Jak mieszkańcy Wielkopolski walczyli w powstaniu warszawskim”, Agnieszka Cubała, Dom Wydawniczy Rebis
 12. „Czas trudnej próby. Wspomnienia z lat 1980–1989”, Oskar Czarnik, Wydawnictwo Nieoczywiste
 13. „Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi. Perspektywa etnograficzno-pedagogiczna”, Anna Deredas, Joanna Sosnowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 14. „Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci”, Patrycja Dołowy, Wydawnictwo Czarne
 15. „W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce”, Kamil Dworaczek, Instytut Pamięci Narodowej
 16. „Cokoły przechodnie. Życiorysy z pogranicza”, Piotr W. Fuglewicz, Wydawnictwo Sonia Draga
 17. „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, Jakub Gałęziowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 18. „Gryf, młot i cyrkiel. Szczecin w polityce władz NRD 1970–1990”, Filip Gańczak, Instytut Pamięci Narodowej
 19. „Pamiętniki pandemii”, Maja Głowacka, Monika Helak, Małgorzata Łukianow, Justyna Orchowska, Mateusz Mazzini, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 20. „W tajdze i w stepie. O deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940–1941”, Albin Głowacki, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy i Muzeum Pamięci Sybiru
 21. „Historia głupich idei albo duch narodu w świątyni nauki”, Maciej Górny, Wydawnictwo Filtry
 22. „Sprawa Ignacego Kaczmarka. Studium przypadku niemieckiego zabójstwa sądowego z 1944 r. oraz rozliczeń z okupacją niemiecką”, Konrad Graczyk, Instytut Pamięci Narodowej
 23. „Okupowana Polska w liczbach”, Martyna Grądzka-Rejak, Kamil Janicki, Dariusz Kaliński, Rafał Kuzak, Sebastian Pawlina, Aleksandra Zaprutko-Janicka, Bellona
 24. „Ucieczka na Marstrand”, Anna Grinzweig Jacobsson, przeł. Mariusz Kalinowski, Ośrodek „Karta”
 25. „Blizny. Prawdziwa historia »królików« z Ravensbrück”, Marta Grzywacz, Wydawnictwo W.A.B.
 26. „Las zbliża się powoli. Kto po wojnie mordował w Dębrzynie”, Rafał Hetman, Wydawnictwo Czarne
 27. „Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja”, Mateusz Hübner, Instytut De Republica
 28. „Obietnica Wschodu. Nazistowskie nadzieje i ludobójstwo 1939–1945”, Christian Ingrao, tłum. Jakub Jedliński, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 29. „Ogień wyszedł z lasu”, Dawid Iwaniec, Wydawnictwo Dowody na Istnienie
 30. „Historia dziadków, których nie miałem”, Ivan Jablonka, tłum. Katarzyna Marczewska, Ośrodek „Karta”
 31. „Świat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918–1956)”, Marcelina Jakimowicz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
 32. „Sztuka i emancypacja kobiet w socjalistycznej Polsce. Przypadek Marii Pinińskiej-Bereś”, Agata Jakubowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 33. „Zderzenie czołowe. Historia katastrofy kolejowej pod Szczekocinami”, Bartosz Jakubowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 34. „Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce”, Kamil Janicki, Wydawnictwo Poznańskie
 35. „Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach”, Jolanta Janiszewska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe
 36. „Hanna Lachert. Wygoda ważniejsza niż piękno”, Katarzyna Jasiołek, Marginesy
 37. „Piękna nasza Polska cała... Stan wojenny w krzywym (?) zwierciadle Informacji Dziennych MSW 1981–1983”, Tytus Jaskułowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 38. „Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna”, Bartłomiej Kapica, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 39. „Wspomnienia ocalonego. Wołyń 1941–1944”, Szulim Keselman, red. nauk. Katarzyna Pawlak-Weiss, Instytut Pamięci Narodowej
 40. „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego”, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Marcelina Koprowska, Wydawnictwo Neriton
 41. „»Górny Śląsk to wielka rzecz«. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922–1929)”, Wojciech Korfanty, wybór i oprac. Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Instytut Pamięci Narodowej
 42. „Odejdź. Rzecz o polskim rasizmie”, Agnieszka Kościańska, Michał Petryk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 43. „Żydzi Krakowa w dobie zagłady (ZAL/KL Plaszow)”, Ryszard Kotarba, Instytut Pamięci Narodowej
 44. „Komuniści w Warszawie. Działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918–1938)”, Elżbieta Kowalczyk, Instytut Pamięci Narodowej
 45. „Dostać dziecko z Zamojszczyzny. O ratowaniu dzieci zrabowanych Polakom na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej”, Beata Kozaczyńska, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Białki”
 46. „Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950)”, Ewa Koźmińska-Frejlak, Żydowski Instytut Historyczny
 47. „Zlikwidować! Agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia”, Wojciech Königsberg, Bartłomiej Szyprowski, Znak Horyzont
 48. „Życie polityką naznaczone”, Jan Król, Wydawnictwo Nieoczywiste
 49. „Dziady i dybuki. Opowieść dygresyjna”, Jarosław Kurski, Wydawnictwo Agora
 50. „Ignacy Loga-Sowiński (1914–1992). Portret gomułkowca”, Krzysztof Lesiakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 51. „Spadkobiercy Mieszka, Kościuszki i Świerczewskiego. Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej”, Tomasz Leszkowicz, Instytut Pamięci Narodowej
 52. „Zamalowane okna”, Anna Liminowicz, Wydawnictwo Dowody na Istnienie
 53. „Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach”, Daniel Lis, Wydawnictwo Agora
 54. „Prymas Stefan Wyszyński w realiach PRL”, Rafał Łatka, Instytut De Republica
 55. „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku”, Sławomir Łotysz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”
 56. „A imię jego 34. Postępowania karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy”, Maciej Łuczak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 57. „Od Katowic idzie słońce”, Anna Malinowska, Wydawnictwo Czarne
 58. „Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej”, Włodzimierz Mędrzecki, Wydawnictwo Literackie
 59. „Zakazane kontakty. Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976–1989”, Miklós Mitrovits, przekł. Szymon Brzeziński, Instytut Pamięci Narodowej
 60. „Egzekucje publiczne w okupowanej Warszawie. Ujęcie performatywne”, Paweł M. Mrowiński, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 61. „Architektki PRL-u Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce”, Agnieszka Mrozik, Instytut Badań Literackich PAN
 62. „Orient zesłańców. Bliski Wschód w oczach Polaków ewakuowanych ze Związku Sowieckiego (1942–1945)”, Bartłomiej Noszczak, Instytut Pamięci Narodowej
 63. „Osłabić tendencje emigracyjne. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970–1978. Wybór źródeł”, wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Tracz, Instytut Pamięci Narodowej
 64. „»Dzieci z zielonego autobusu«. Z zeznań o niemieckim obozie dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi (1942–1945)”, Artur Ossowski, Instytut Pamięci Narodowej
 65. „Lagrowi ludzie. Śledztwo i pierwszy proces stutthofski (1945–1946). Opowieść o przemianie”, Marcin Owsiński, Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Muzeum Stutthof w Sztutowie
 66. „Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim”, Jarosław Pałka, Instytut Pamięci Narodowej
 67. „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948”, Przemysław Pazik, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton
 68. „Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920–1939”, Grzegorz Piątek, Wydawnictwo W.A.B.
 69. „Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1945. Informator archiwalny”, oprac. Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik, Jan Zdanowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 70. „Twarze Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (1946–1955)”, Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej
 71. „Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (1946–1955). Widok od wewnątrz”, Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej
 72. „Piękni i młodzi. Opowieści o rybnickich Żydach z szuflady Małgosi”, Małgorzata Płoszaj, Wydawnictwo Rudy
 73. „Wiara i ojczyzna. Katolicyzm, nowoczesność i Polska”, Brian Porter-Szűcs, przeł. Jan Dzierzgowski, Wydawnictwo Filtry
 74. „Tak blisko, tak daleko. Bieszczady po drugiej stronie granicy”, Krzysztof Potaczała, Prószyński i S-ka
 75. „Akwarium. Opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u”, Tomasz Potkaj, Wydawnictwo Czarne
 76. „Ciekawe czasy. Wspomnienia z lat 1939–1946”, Zbigniew Przyrowski, oprac. Katarzyna i Jarosław Wasilewscy, Instytut Pamięci Narodowej
 77. „Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989”, red. Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
 78. „Niewygodni. Mówią prawdę o wojnie”, Magdalena Rigamonti, Wielka Litera
 79. „Dopaść Morawieckiego. Życie doczesne i wieczne Kornela buntownika”, Bogdan Rymanowski, Zysk i S-ka    
 80. „Wilcze dzieci. Dziecko wobec wojny jest zawsze ofiarą, niezależnie po której stronie frontu się urodziło”, Wioletta Sawicka, Prószyński i S-ka
 81. „Spowiedź ambasadora”, Romuald Spasowski, oprac. Mariusz M. Brymora, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”
 82. „Nad rzekami Syberii. Pamiętnik chłopca z lat 1940–1946. Krasnojarski kraj”, Marian Stecyk, oprac. Sylwia Szarejko, Marcin Zwolski, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
 83. „Prekursorka »małego sabotażu«. Elżbieta Zahorska (1915–1939)”, Tomasz Szarota, Bellona
 84. „Warszawa idzie na mecz”, Stefan Szczepłek, Skarpa Warszawska
 85. „Z ułańskim rodowodem. Wspomnienia własne”, Czesław Szurmiak, oprac. Piotr Chmielowiec, Instytut Pamięci Narodowej
 86. „Zapiski 1929–1934”, Antoni Szymański, oprac. Antoni Dębiński, Instytut De Republica
 87. „Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym”, Jakub Szymczak, Wydawnictwo Czarne
 88. „Łagierniczka. Relacja z Workuty 1945–1956”, Anna Szyszko-Grzywacz, Ośrodek „Karta”
 89. „Samozwańczy oficer Zygmunt Augustowski. Z dziejów »Wachlarza«, Okręgu Wileńskiego AK i komunistycznej bezpieki”, Krzysztof A. Tochman, Instytut Pamięci Narodowej
 90. „Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol”, Błażej Torański, Prószyński i S-ka
 91. „Problem odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne w pracach rządu polskiego na emigracji (1939–1945)”, Dominika Uczkiewicz, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 92. „Trzy tłumaczki”, Krzysztof Umiński, Marginesy
 93. „Matrymonium. O małżeństwie nieromantycznym”, Alicja Urbanik-Kopeć, Wydawnictwo Czarne
 94. „Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1945. Przewodnik biograficzny”, oprac. Krzysztof Smolana, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 95. „Moje wspomnienia policyjne”, Henryk Wardęski, red. nauk. Aleksander Głogowski, Instytut Pamięci Narodowej
 96. „Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim”, Agnieszka Witkowska-Krych, Żydowski Instytut Historyczny
 97. „Błyskawica. Historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza powstania warszawskiego”, Michał Wójcik, Wydawnictwo W.A.B.
 98. „Kroniki wojenne”, Aurelia Wyleżyńska, red. Grażyna Pawlak, Marcin Urynowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy
 99. „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku”, red. Bogusław Kopka, Instytut De Republica
 100. „Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919–1939”, red. Maciej Michalski, Krzysztof Podemski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 101. „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu”, Maria Zima-Marjańska, Instytut Pamięci Narodowej
 102. „Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie. Traktat ryski z perspektywy 100 lat”, red. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Instytut De Republica
 103. „Ukraińcy”, Piotr Zychowicz, Dom Wydawniczy Rebis
 104. „Siłą wyciągnięci z bunkrów. Wszystkie sekrety pewnego zdjęcia z getta warszawskiego”, Tomasz Zyśko, Znak Horyzont


Fundator i organizator: Miasto Stołeczne Warszawa
Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
Partner: Biblioteka Narodowa
Patron medialny: „Gazeta Wyborcza”