Nagroda Moczarskiego

 • aktualności

Nagroda Moczarskiego

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2023 | Nominacje

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2023 | Nominacje


aktualności  

Znamy tytuły dziesięciu książek nominowanych do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Jury wybrało je spośród stu czterech tytułów zgłoszonych w tym roku. Kto zwycięży w konkursie, dowiemy się 26 listopada.

Nagroda jest przyznawana książkom, które dotyczą historii Polski od odzyskania niepodległości w 1918 r. do współczesności. I taka też jest lista nominowanych. Znalazły się na niej publikacje mówiące zarówno o korzeniach II RP i jej bilansie, drugiej wojnie światowej i okupacji, jak i o PRL, a nawet sięgające do początków III RP.

Jury podkreśla imponującą różnorodność gatunkową nominowanych książek. W wyróżnionej dziesiątce są tradycyjne biografie, esej biograficzny, reportaże i akademickie monografie. Bohaterami książek są politycy, którzy do dziś budzą emocje, dzieci, flora i fauna, a bywa, że i sam autor. Wskazane przez jury publikacje pozwolą lepiej i mądrzej spierać się o ekologię, politykę i polską kulturę: tę przedwojenną, z PRL i współczesną.

Oto lista książek nominowanych do Nagrody:

 1. Łukasz Bertram, „Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956”, Wydawnictwo Naukowe Scholar
 2. Anna Bikont, „Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie”, Wydawnictwo Czarne
 3. Andrzej Brzeziecki, „Kocio, Kozioł, senator. Biografia Krzysztofa Kozłowskiego”, Wydawnictwo Znak
 4. Jakub Gałęziowski, „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 5. Bartłomiej Kapica, „Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna”, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 6. Sławomir Łotysz, „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”
 7. Maciej Łuczak, „A imię jego 34. Postępowania karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 8. Włodzimierz Mędrzecki, „Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Literackie
 9. Krzysztof Umiński, „Trzy tłumaczki”, Wydawnictwo Marginesy
 10. Agnieszka Witkowska-Krych, „Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim”, Żydowski Instytut Historyczny.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski. To jedna z najważniejszych nagród historycznych w kraju, a jej laureatami byli m.in. Timothy Snyder, Karol Modzelewski, a w ubiegłym roku Anna Wylegała za książkę „Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce”. Jury nagradza publikacje podejmujące tematy, które frapują nie tylko naukowców i miłośników historii. Pogłębiona refleksja nad najnowszą historią Polski pozwala bowiem zrozumieć również bieżącą rzeczywistość i światopoglądowe spory, które toczymy do dziś.

Nagroda jest także uczczeniem pamięci Kazimierza Moczarskiego, dziennikarza i prawnika, demokraty i żołnierza Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więzionego przez komunistów. Był autorem „Rozmów z katem”, niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie.

Książki ocenia jury w składzie: Andrzej Friszke (Przewodniczący), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Barbara Klich-Kluczewska, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.

Laureata lub laureatkę Nagrody poznamy 26 listopada.

Autor lub autorka najlepszej książki otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę - replikę temperówki patrona Nagrody. 

Fundator i organizator: miasto stołeczne Warszawa
Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
Patron medialny: „Gazeta Wyborcza”
Partnerzy: Biblioteka Narodowa