Inne

  • aktualności

Inne

Solidaryzujemy się z ukraińskimi obywatelkami i obywatelami

Solidaryzujemy się z ukraińskimi obywatelkami i obywatelami


aktualności  

Na co dzień zajmujemy się historią, ale nie pozostajemy obojętni na teraźniejszość. Z historii możemy i powinniśmy wyciągać wnioski. Pracując ze świadectwami burzliwej historii XX wieku, wiemy, że nie można zamykać oczu na agresję i szerzenie nienawiści. W drugą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę solidaryzujemy się z ukraińskimi obywatelami i obywatelkami, mówiąc: „Ми з вами”!