Nagroda Moczarskiego

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2024 | 16. edycja | NABÓR

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2024 | 16. edycja | NABÓR


Nagroda Moczarskiego aktualności  

Już po raz szesnasty wybieramy najlepszą książkę historyczną minionego roku!
Do 13 maja 2024 r. można zgłaszać książki do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego wydane w 2023 r. Laureat lub laureatka nagrody otrzyma 50 tys. złotych oraz "Temperówkę Kazimierza Moczarskiego", statuetkę
zaprojektowaną przez  Jacka Kowalskiego. Od tego roku nagrody pieniężne otrzymają także autorzy i autorki nominowanych książek.

Do konkursu Miasta Stołecznego Warszawy na najlepszą książkę historyczną mogą być zgłaszane autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora/autorki polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora/autorki zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, Kazimierza Moczarskiego, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Nowość – nagrody dla nominowanych
Spośród zgłoszonych książek jury wybierze pięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat lub laureatka otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Jacka Kowalskiego, wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – "Temperówkę Kazimierza Moczarskiego", replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego. Pozostałe osoby nominowane otrzymają po 10 tys. zł. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się jesienią bieżącego roku.

O nagrodzie
Ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. Organizatorem i fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa, a współorganizatorami Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Partnerem wydarzenia jest Biblioteka Narodowa, zaś patronem medialnym „Gazeta Wyborcza”.

Patron nagrody
Patronem nagrody jest Kazimierz Moczarski, dziennikarz i prawnik, demokrata i społecznik, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więziony przez komunistów. Autor „Rozmów z katem" – niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie. Biografia, postawa i twórczość sprawiają, że Kazimierz Moczarski to doskonały patron dla nagrody honorującej najlepsze książki historyczne, które zmieniają nasz sposób myślenia o przeszłości i nas samych.

Laureaci i laureatki poprzednich edycji
Ubiegłorocznym laureatem nagrody był Sławomir Łotysz za książkę „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku”. W poprzednich latach w gronie laureatek i laureatów znaleźli się: Anna Wylegała za książkę „Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce” (Nagroda Moczarskiego 2022), Grzegorz Piątek za książkę „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949" (Nagroda Moczarskiego 2021), Mariusz Mazur za książkę „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne" (Nagroda Moczarskiego 2020), Olga Linkiewicz za książkę „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym" (Nagroda Moczarskiego 2019), Jerzy Kochanowski za książkę „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957" (Nagroda Moczarskiego 2018), Agata Zysiak za książkę „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście" (Nagroda Moczarskiego 2017), Andrzej Nowak za książkę „Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement" (Nagroda Moczarskiego 2016), Alexandra Richie za książkę „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie" (Nagroda Moczarskiego 2015), Karol Modzelewski za książkę „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca" (Nagroda Moczarskiego 2014), Marcin Zaremba za książkę „Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys" (Nagroda Moczarskiego 2013), Timothy Snyder za książkę „Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem" (Nagroda Moczarskiego 2012), Andrzej Friszke za książkę „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi" (Nagroda Moczarskiego 2011), Bogdan Gadomski za książkę „Biografia agenta. Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947)" (Nagroda Moczarskiego 2010), Gunnar S. Paulsson za książkę „Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945)" (Nagroda Moczarskiego 2009).

Jury nagrody
Jedenastoosobowe jury Nagrody Historycznej m.st Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego tworzą: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert oraz Andrzej Wielowieyski.

Zgłoszenia do 13 maja 2024 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl i/lub trzech egzemplarzy papierowych na adres: Dom Spotkań z Historią: ul. Zielna 39 (XI piętro), 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”. Prosimy także o przesłanie potwierdzenia wysłania książek na wskazany adres mailowy.