Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Gra z okupantem. Polacy – Niemcy w pierwszej wojnie – debata

18.11.2014

Gra z okupantem. Polacy – Niemcy w pierwszej wojnie – debata

18.11.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W 100-lecie wybuchu I wojny światowej zapraszamy na kolejną debatę historyczną poświęconą polskiej drodze do niepodległości w latach 1915–17. Czy dało się zbudować niepodległe państwo pod niemieckim protektoratem? Jakie były skutki zderzenia polskiego marzycielstwa i pruskiego realizmu? Czy niemieckie Królestwo Polskie przyniosło Polakom jakąś korzyść? W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Jerzy Kochanowski i prezes Ośrodka KARTA red. Zbigniew Gluza. Spotkanie było zilustrowane archiwalnymi materiałami filmowymi. Debata stanowi element cyklu zdarzeń przygotowanego przez Ośrodek KARTA dla upamiętnienia setnej rocznicy tego przełomowego dla polskiego losu wydarzenia. Na cykl ten składają się także publikacje w kwartalniku „Karta” (78–81), które przedstawiają obrazy i zjawiska z lat 1914–18 (w tym tekst Gra z okupantem – „Karta” 81, opowieść o relacjach polsko-niemieckich od wejścia Niemców do Warszawy w sierpniu 1915 do kryzysu przysięgowego w lipcu 1917 roku). We wrześniu, nakładem Ośrodka KARTA ukazała się książka Polski wir I wojny – zbiorowy dziennik ukazujący stan świadomości Polaków w latach wielkiego przełomu. Organizatorzy: Ośrodek KARTA i DSH; partner: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.