Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Harcerstwo a polityka. Ostatni Prezydenci RP na Uchodźstwie

27.06.2014

Harcerstwo a polityka. Ostatni Prezydenci RP na Uchodźstwie

27.06.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie poświęcone sylwetkom dwóch ostatnich Prezydentów RP na Uchodźstwie – Kazimierza Sabbata i Ryszarda Kaczorowskiego, którzy byli także instruktorami i działaczami harcerskimi. W swojej działalności publicznej kierowali się m.in. zasadami przyrzeczenia harcerskiego. O tych wybitnych przedstawicielach polskiej emigracji politycznej i ich barwnych biografiach mówić będą specjalnie zaproszeni na to spotkanie goście z Londynu: Jadwiga Kaczorowska (córka prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, działaczka ZHPpgK), Anna Świdlicka (córka prezydenta Kazimierza Sabbata, działaczka ZHPpgK) i Andrzej Świdlicki. Organizatorzy: Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia, Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, DSH.