Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Spotkanie z książką” – Solidarność a polityka antypolityki

28.05.2014

„Spotkanie z książką” – Solidarność a polityka antypolityki

28.05.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z Davidem Ostem, profesorem politologii, od lat 70. związanym z polską opozycją demokratyczną, wokół której koncentrują się jego badania. Jest autorem wielu prac poświęconych przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej, demokratyzacji życia politycznego i społecznego, kondycji kapitalizmu, sytuacji na rynku pracy i roli związków zawodowych. Książka opisuje Polskę lat 80., w której nowatorskim formom publicznej działalności towarzyszyły prostacka czołobitność i puste sklepowe półki. Zaprasza czytelnika do spojrzenia innym okiem na Polskę, pozwala zrozumieć fascynację, jaką wówczas budziła. W dyskusji udział wzięli: dr Sergiusz Kowalski, tłumacz i dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności. Spotkanie w ramach „Wyłącz system”. Organizatorzy: Europejskie Centrum Solidarności, DSH