Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Z Archiwum Historii Mówionej” – spotkanie z lotnikiem Ryszardem Witkowskim

29.04.2014

„Z Archiwum Historii Mówionej” – spotkanie z lotnikiem Ryszardem Witkowskim

29.04.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z Ryszardem Witkowskim, pilotem doświadczalnym, instruktorem lotniczym, żołnierzem AK, odznaczonym medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W czasie wojny zajmował się m.in. kolportowaniem tajnej prasy, osłoną zrzutów na placówce „Solnica”, współpracował z komórką „Foto” Delegatury Rządu na Kraj. Ukończył studia na wydziale Mechaniki i Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i pracował w Głównym Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Był jednym z pierwszych w Polsce pilotów śmigłowca. Dzięki swej pracy podróżował m.in. do Indonezji, Libii, USA, ZSRR. Rozmowę o lotnictwie i powojennej Polsce prowadzili Jakub Rokicki i Dominik Czapigo, koordynator programu Historia Mówiona. Wspomnień bohatera można posłuchać w Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA.