Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Opowieści z Kresów” – Z biegiem Wilii. Od Wilna do Kowna

19.03.2014

„Opowieści z Kresów” – Z biegiem Wilii. Od Wilna do Kowna

19.03.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Podczas 82. spotkania w cyklu Tomasz Kuba Kozłowski zaprasza na ciąg dalszy spływu z biegiem Wilii, najdłuższego dopływu Niemna. W marcu 2013 roku autor zabrał widzów na wyprawę z Wilejki do Wilna. Tym razem wyruszymy śladami hrabiego Konstantego Tyszkiewicza, który w XIX wieku spływał Wilią – popłyniemy od Mostu Zwierzynieckiego w Wilnie aż po centrum Kowna. W programie m. in. opowieść o mało znanych nadwilejskich zaściankach i miasteczkach; Ponarach, w których w latach 1941–44 zamordowano ponad 100 tysięcy mieszkańców Wileńszczyzny; historycznych stolicach Litwy – Kiernowie i Kownie. Spotkanie ilustrowane będzie oryginalną ikonografią z epoki.