Archiwum wydarzeń

 • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

IV wydarzenie z cyklu Spotkań Urbanistycznych

24.02.2014

IV wydarzenie z cyklu Spotkań Urbanistycznych

24.02.2014

 • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na VI wydarzenie z cyklu Spotkań Urbanistycznych. Jako pierwsi studenci w Polsce, członkowie Koła zmierzą się zagadnieniami reindustrializacji miast – tematyką niezwykle istotną z punktu widzenia kształtowania współczesnych miast. Kwestia ta poruszana jest obecnie na całym świecie w związku z przemianami zachodzącymi w miastach Europy czy Stanów Zjednoczonych, w Polsce znajdując się na etapie „przedbiegów”. W związku z zanikaniem całych gałęzi przemysłu coraz powszechniejszy staje się trend rewitalizacji terenów poprzemysłowych i nadawania im nowych funkcji: mieszkaniowych, handlowych czy kulturalnych. Pytanie tylko, czy zawsze jest to słuszne? Procesy te uwidaczniają się również w stolicy Polski. Obecność przemysłu w świadomości mieszkańców Warszawy odcisnęła się bardzo wyraźnie – przez lata był stałym elementem tkanki miejskiej, miał wpływ na rozwój różnorodnej infrastruktury, zabudowy czy choćby kwestię nazewnictwa miejsc. Kojarzenie poszczególnych części Warszawy z konkretnymi gałęziami przemysłu do niedawna nie było rzeczą dziwną. W związku z tym nadchodzące spotkanie zostanie poprzedzone przez otwarte warsztaty urbanistyczne. W ich trakcie uczestnicy zapoznają się z historią i zagospodarowaniem wybranego wcześniej terenu przemysłowego i opracują koncepcję urbanistyczną jego reindustrializacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi trendami w zagospodarowaniu terenów przemysłowych i w kilku osobowych zespołach podejmą próbę ich teoretycznej implementacji. Zaproszeni przez nasz goście przedstawią swoje wystąpienia, które pozwolą spojrzeć na potrzebę  reindustrializacji z wielu perspektyw.
 • 16:30 – 16.45: powitanie gości
 • 16:45 – 17:10 Krzysztof Nawratek, University of Plymouth – Reindustrializacja – fakty i mity
 • 17:10 – 17:30 Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe – Społeczne i gospodarcze aspekty reindustrializacji
 • 17:30 – 17:50 Patryk Toporowski – Reindustrializacja – perspektywa europejska
 • 17:50 – 18:10 Mirosław Grochowski – Przemysł w Warszawie – analiza potencjału terenów przemysłowych i poprzemysłowych w stolicy
 • 18:10 – 18:20 przerwa kawowa
 • 18:20 – 18:40 Przedstawiciel Urzędu Miasta Warszawy – Tereny przemysłowe okiem urzędników
 • 18:40 – 19:00 PGNiG TERMIKA - Andrzej Rubczyński - Case Studies –Zrównoważone planowanie obszarów miejskich
 • 19:00 – 19:45 Debata
 • 19:45 – 20:00 Ogłoszenie wyników i prezentacja zwycięskiego projektu z warsztatów