Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Warsztaty dla dzieci towarzyszące cyklowi „Kino, kawa i Warszawa" – Jak mieszkał pradziadek?

02.02.2014

Warsztaty dla dzieci towarzyszące cyklowi „Kino, kawa i Warszawa" – Jak mieszkał pradziadek?

02.02.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Zajęcia dla dzieci, które zawsze towarzyszą seansom w cyklu adresowanym do całych rodzin. Rodziców i opiekunów zapraszamy na projekcje poświęcone Warszawie, a dzieci w tym samym czasie na warsztaty historyczno-plastyczne. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 4–10 lat. Pozwalają im rozwijać wyobraźnię i poznawać historię w formie dostosowanej do wieku. Warsztaty prowadzą edukatorzy DSH. Tym razem będziemy poszukiwać różnic i podobieństw między Warszawą współczesną a miastem z lat 20. i 30. Czy współczesne budynki różnią się o tych przedwojennych? Jak wyglądały dawne place i ulice? Czy zmienił się styl życia mieszkańców stolicy i sposoby spędzania wolnego czasu w mieście? Jak wyglądała dawna, wielokulturowa Warszawa?