Archiwum wydarzeń

 • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Nakręcona historia” – Filmoteka DSH przedstawia

19.01.2014

„Nakręcona historia” – Filmoteka DSH przedstawia

19.01.2014

 • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W weekendowym cyklu prezentujemy filmy i kroniki związane z  tematyką wydarzeń w Domu Spotkań z Historią oraz historią Warszawy.
 • godz. 11.00, 14.00, 17.00: film towarzyszący książce Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989 (2013, 60’), realizacja: DSH
Godzinny film to rozmowy z pięcioma cudzoziemcami mieszkającymi w Warszawie. Są to: historyczka i pisarka Tessa Capponi-Borawska z Włoch, muzyk i pedagog Szabolcs Esztenyi z Węgier, poeta i tłumacz Hatif Janabi z Iraku, lektor i dziennikarz Mario Galdámez Munoz z Chile oraz archeolog Mahmoud El-Tayeb z Sudanu. Barwnie opowiadają m.in. o pierwszych wrażeniach z Warszawy, kontaktach z Polakami, życiu codziennym w naszym kraju i swoim stosunku do miasta, w którym przyszło mi z różnych powodów żyć. Więcej informacji o książce
 • godz. 12.00, 15.00, 18.00: 
  • Perskie Ocalenie (2013, 58’), reż. Andrzej Czulda
  •  
  • 30 lipca 1941 – po ataku III Rzeszy na ZSRR – między Polską a ZSRR zawarto porozumienie podpisane przez premiera rządu RP na uchodźstwie generała Władysława Sikorskiego oraz ambasadora ZSRR w Londynie Iwana Majskiego. Układ Sikorski-Majski mając na celu wspólną walkę w koalicji antyhitlerowskiej, przywracał – zerwane po  agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939  – stosunki między oboma państwami oraz pozwolił na powstanie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. W dodatkowym protokole Stalin zagwarantował amnestię dla polskich obywateli wywiezionych do ZSRR, jeńców wojennych, przetrzymywanych w więzieniach śledczych NKWD, więźniów Gułagu czy zmuszanych do pracy w kołchozach. Wraz z Armią Andersa do Iranu dotarło 120 tysięcy wychodźców, w tym aż  40 tysięcy kobiet i dzieci. 
  Bohaterami filmu są ocalone dzieci – uczestnicy wydarzeń sprzed 70 lat – którzy opowiadają o swoich losach, pobycie w sowieckich łagrach i życiu na irańskiej ziemi. O Polakach wypowiadają się także serdecznie Irańczycy, którzy pamiętają ich z wojennych lat.
 • godz. 13.00, 16.00, 19.00: Paderewski człowiek czynu, sukcesu i sławy (2013, 41’), reż. Wiesław Dąbrowski
Dokument  poświęcony wybitnemu artyście i mężowi stanu, który po wybuchu I wojny światowej prowadził szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski. W 1919 roku sprawował funkcje Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych RP, reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie podpisano traktat wersalski kończący I wojnę światową. W 1922 wyjechał do USA, gdzie powrócił do koncertowania, choć nigdy nie porzucił polityki. O dokonaniach Paderewskiego mówią amerykańscy prezydenci: Ronald Reagan, John F. Kennedy, George Bush Senior, a także generał Edward Rowny, doradca ds. wojskowych pięciu prezydentów USA, prezydent Lech Wałęsa, muzykolodzy Jerzy Waldorff i Jan Popis. W filmie przedstawione są liczne unikatowe archiwalia, w tym oryginalne wykonania pianistyczne.