Ogłoszenie

Profil widoku

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

07.07.2017
godzina 14:55

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

07.07.2017
godzina 14:55

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (na podstawie zapisów art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Zamawiający: Dom Spotkań z Historią Karowa 20 00-324 Warszawa Kontakt: Michał Zadrzyński m.zadrzynski@dsh.waw.pl 22 255 05 10

2. Przedmiot zamówienia: Obsługa techniczna imprez w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie „Marzenie o lataniu” organizowanej przez DSH.

3. Rodzaj zamówienia: Usługa


do pobrania