Ogłoszenie

Profil widoku

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

12.10.2017
godzina 10:43

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

12.10.2017
godzina 10:43

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (na podstawie zapisów art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

1. Zamawiający:

Dom Spotkań z Historią

Karowa 20

00-324 Warszawa

 

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa

 

3. Przedmiot zamówienia:

Obsługa techniczno-akustyczna koncertu „Singin’ Warsaw” w dniu 21 października w godz. 16:00-17:00 oraz próby w godzinach 15:00-16:00, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi:

2 mikrofony pojemnościowe dla chóru na statywach

1 mikrofon do ręki

mikrofony do pianina i cajona + 2 odsłuchy

2 x wyjście Jack Stereo

 

4. Termin składania ofert:

Oferty prosimy kierować na adres: w.komorowska@dsh.waw.pl do 18.10.2017 do 23:59. W tytule wiadomości proszę wpisać „Zamówienie z art. 4d Pzp”.

 

Zatwierdził:

Piotr Jakubowski, Dyrektor DSH


do pobrania