Program

  • cykle
  • książka
  • spacer

Program

BIOGRAFIE ULIC – spacer po ulicy Niskiej

16.06.2018
godzina 12:00

BIOGRAFIE ULIC – spacer po ulicy Niskiej

16.06.2018
godzina 12:00

  • cykle
  • książka
  • spacer
cykle książka spacer  

Zapraszamy na ostatni już spacer z cyklu „Biografie ulic”. Na koniec poznamy historię ulicy Niskiej. Spotykamy się o godz. 12:00 na rogu ulic Niskiej i Dubois.Dawno już wyschły glinianki na Niskiej, rozwiał się zapach garbowanych skór. Nie ma wilgotnych suteren i szczurów goniących po rozpalonych poddaszach. Nie ma wielopokoleniowych rodzin, z dziada pradziada mieszkających na tej ulicy. Ciągłość została przerwana, zabudowa zmieciona z powierzchni ziemi, a ludzie zgładzeni. Dziś na Niskiej jest cicho i spokojnie. Po dawnej zabudowie ulicy pozostał tylko niewielki ślad. 

Prowadzenie: Jagna Kofta (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).