Program

  • cykle
  • film
  • spotkanie

Program

KINO A TRANSFORMACJA – Pajęczarki

17.11.2018
godzina 16:00

KINO A TRANSFORMACJA – Pajęczarki

17.11.2018
godzina 16:00

  • cykle
  • film
  • spotkanie
cykle film spotkanie  

Jak marki kształtowały tożsamość Polek i Polaków po 1989 roku? Jakie rzeczy były wtedy, nomen omen, przedmiotami pożądania? I dlaczego właśnie one? Jakie były aspiracje i co napędzało przedsiębiorczość pokolenia przełomu? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas ostatniego spotkania z cyklu „Kino a transformacja. Z archiwum polskiego kapitalizmu”.
 


Temat spotkania: Rzeczy – marki / przedmioty / pożądanie. Transformacja gospodarcza w polskiej kulturze wizualnej

Tym razem obejrzymy głośne „Pajęczarki” Barbary Sass z niezapomnianymi: Adrianną Biedrzyńską i Marią Pakulnis w rolach sióstr Wiśniewskich. Dziewczyny mieszkają razem, wynajmują mały pokój. Ewa (Biedrzyńska) uczy się na AWF-ie. Jest zaangażowaną studentką – trenuje sumiennie, przygotowuje się do wyjazdu do Ameryki. Natomiast Magda (Pakulnis) niedawno straciła pracę i nie może znaleźć nowej. Planuje wyjechać razem z siostrą, ale obu brakuje pieniędzy. Od czego jednak Magda ma spryt, a Ewa sprawność fizyczną...

Po okresie transformacji proces budowania nowej klasy opierał się w dużym stopniu na sferze wizualnej, składającej się z obrazów przedstawicieli klasy średniej, np. self-made woman, przedsiębiorczych, sprytnych życiowo kobiet, które potrafiły pochwycić nadarzającą się okazję na lepsze życie. W czasie spotkania spojrzymy na znaczenie zagranicznych marek dla Polek i Polaków przez pryzmat komedii Barbary Sass. Zastanowimy się, czy podrabianie może stanowić metaforę całego procesu rodzimego wejścia w kapitalizm. Rozmowę z dr Magdą Szcześniak poprowadzi dr Ewa Drygalska.

dr Magda Szcześniak – kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej. Autorka książki „Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji”Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Dialogu”, „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej” oraz w tomach zbiorowych. Współzałożycielka i członkini redakcji pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Pracuje w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW.

Prowadząca: Ewa Drygalska – dr nauk humanistycznych, historyczka filmu i amerykanistka. Pisze dla „Dwutygodnika”, „Znaku” i „Kina”.