Inne

  • cykle
  • film
  • spotkanie
  • aktualności

Inne

Kino a transformacja. Z archiwum polskiego kapitalizmu – cykl filmowy w DSH

Kino a transformacja. Z archiwum polskiego kapitalizmu – cykl filmowy w DSH


cykle film spotkanie aktualności  

Co rodzime kino mówiło o polskim przełomie, a co o naszych marzeniach, aspiracjach i ambicjach? W jaki sposób snuło opowieść o trudnym przedsięwzięciu zmiany ustrojowej i gospodarczej po 1989 roku? Czy poradziło sobie z odzyskaną wolnością, kapitalizmem epoki transformacji i nowymi regułami gry? Jak kształtowała się narracja postępowa? Zapraszamy na cykl pokazów i spotkań poświęcony kinu polskiej transformacji.
 „Na początku lat 90. Polska przeżyła okres zachłyśnięcia się tandetą. Nie dotyczyło to zresztą tylko kina. Księgarnie zawalone były brukową literaturą wcześniej nieobecną: tanimi horrorami, powieściami sensacyjnymi, seriami książek pornograficznych. (...) Krótko mówiąc więc, wraz z demokracją, która w sferze politycznej dopiero zaczęła raczkować, a w sferze gospodarczej ledwie wykuwała podstawy, napłynęła do Polski szeroka fala kultury zdegradowanej, obliczone na najbardziej masowego odbiorcę i najbardziej prymitywne gusty” – pisał Mirosław Przylipiak w „Kinie najnowszym” o krajobrazie polskiej kultury filmowej po 1989 roku. Śmierć wielkich autorów, koniec Szkoły Polskiej, kryzys wielkiej sztuki. Tymczasem masową wyobraźnią zawładnęły filmy pogardliwie nazywane kinem bandyckim lub gatunkowym – jednym słowem kino popularne.

W ramach spotkań spróbujemy odpowiedzieć na wyżej postawione pytania. Filmy będą dla nas punktem wyjścia do dyskusji z zaproszonymi gośćmi i publicznością. Spotkania poprowadzi dr Ewa Drygalska – doktor nauk humanistycznych, historyk filmu i amerykanistka. Pisze dla „Dwutygodnika”, „Znaku” i „Kina”.  

PROGRAM:

14 kwietnia  Kapitał, o którym mówił Marks, masz szansę dziś zrobić Ty. Wchodzenie w kapitalistyczną dorosłość 
„Sukces”, reż. Krzysztof Gruber (1996, odc. 1, 51 min) 
Gość: Kaja Klimek

12 maja  Przedsiębiorcy kontra inteligenci. Zderzenie grup w nowej rzeczywistości gospodarczej 
„Kapitał. Czyli jak zrobić pieniądze w Polsce”, reż. Feliks Falk (1990, 105 min) 
Gość: Jan J. Zygmuntowski 

23 czerwca  Nowa klasa: nuworysze w świecie kapitału. Kowboje i pionierzy polskiego Dzikiego Zachodu 
„Lepiej być piękną i bogatą”, reż. Filip Bajon (1993, 95 min) 
Gość: dr Samuel Nowak

8 września – Nie było żadnego wczoraj, nie ma żadnego jutro, jest tylko dziś. Kapitalizm jako przygoda 
„Młode wilki”, reż. Jarosław Żamojda (1995, 95 min) 
Gość: dr Michał Oleszczyk 

20 października  Fetysz, fascynacja, psychoza wolnego rynku. Pokapitalistyczna trauma 
„Amok”, reż. Natalia Koryncka-Gruz (1998, 100 min)
Gość: Jakub Majmurek

17 listopada – Rzeczy – marki / przedmioty / pożądanie. Transformacja gospodarcza w polskiej kulturze wizualnej 
„Pajęczarki”, reż. Barbara Sass (1993, 105 min)
Gość: dr Magda Szcześniak