Program

  • wokół wystaw

Program

FINISAŻ | Amerykanie w Polsce 1919–1947

15.09.2019
godzina 16:00

FINISAŻ | Amerykanie w Polsce 1919–1947

15.09.2019
godzina 16:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Żegnamy wystawę Amerykanie w Polsce 1919–1947 i z tej okazji zapraszamy na oprowadzania kuratorskie, które poprowadzi jeden z autorów ekspozycji, Jan-Roman Potocki. Oprowadzanie będzie prowadzone w języku angielskim.Jak Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki wsparła Polaków w wojnie z bolszewikami? Kim były Szare Samarytanki i dlaczego przyjechały do Polski? O jakich wydarzeniach po II wojnie pisał Larry Allen, korespondent Associated Press w Warszawie?

Choć prezydent Thomas Woodrow Wilson i Herbert Hoover stali się dla Polaków w II RP uosobieniem pomocy, to nie tylko oni zaangażowali się w pracę na rzecz odbudowy Polski w latach 1919–1947. Autorzy wystawy – Jan-Roman Potocki i Vivian Reed – skupili się przede wszystkim na pokoleniu Amerykanów, którzy przybyli do Polski wraz z Herbertem Hooverem na początku lat 20. XX wieku. Wybrali czternaście postaci zaangażowanych w sprawę polską, aby przypominając ich sylwetki, opowiedzieć też historię relacji polsko-amerykańskich. Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie, które pozwoli lepiej zrozumieć historię stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami.

Jan-Roman Potocki będzie podpisywał egzemplarze nowo wydanego katalogu wystawy.

Kup katalog wystawy on-line!