Program

  • wokół wystaw

Program

Niepokorne 1976–1989 | oprowadzanie kuratorskie

21.06.2020
godzina 16:00

Niepokorne 1976–1989 | oprowadzanie kuratorskie

21.06.2020
godzina 16:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Zapraszamy na oprowadzenie kuratorskie po wystawie plenerowej „Niepokorne 1976–1989” na skwerze ks. Jana Twardowskiego na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej.

Kuratorki wystawy – Agnieszka Grzybek i Anna Czerwińska z Fundacji STER – opowiedzą o kobietach-opozycjonistkach (kobietach KOR-u, Solidarności), czyli organizatorkach, redaktorkach, kolporterkach, łączniczkach, kobietach dbających o bezpieczeństwo ukrywających się i pracujących w podziemnych drukarniach oraz o kobietach-robotnicach, biorących aktywny udział w manifestacjach i strajkach. Wszystkie one są wzorem niepokorności. A dlaczego? Tego dowiecie się podczas oprowadzania kuratorskiego.

Ważne informacje:

  1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie.
  2. Podczas każdej imprezy plenerowej, a więc i oprowadzania kuratorskiego, obowiązuje zachowanie 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
  3. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu zwiedzania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (regulamin zwiedzania dostępny jest TU oraz w recepcji DSH).