Program

  • spacer

Program

ODKRYWAMY WARSZAWĘ | Droga ku wolności | spacer

03.06.2023
godzina 12:00

ODKRYWAMY WARSZAWĘ | Droga ku wolności | spacer

03.06.2023
godzina 12:00

  • spacer
spacer  

Poznaj miejsca związane z polską transformacją ustrojową i wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Zapraszamy na spacer z cyklu przygotowanego z myślą o osobach z Ukrainy. Naszą przewodniczką będzie Natalia Romaniv.

❗️ Spacer w języku ukraińskim. 
Читайте українською →
⇒ Zbiórka przed Domem Spotkań z Historią (ul. Karowa 20)

Fot. Anna Pietuszko, zbiory Ośrodka KARTA

Fot. Anna Pietuszko, zbiory Ośrodka KARTA

Spacer rozpoczniemy na ulicy Karowej przed Domem Spotkań z Historią i stąd ruszymy na „obrady Okrągłego Stołu” z Tadeuszem Mazowieckim i Lechem Wałęsą. Jakie ważne wydarzenia miały miejsce w siedzibie Związku Literatów? Dlaczego Polacy wznoszą toast pod nieistniejącą już dziś kawiarnią „Niespodzianka”? Gdzie można znaleźć popiersie Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III RP? 

Natalia Romaniv – przewodniczka miejska po Warszawie i pilotka wycieczek. Od ponad dziesięciu lat mieszka w Warszawie, którą ceni za wartość historyczną. Ogromnym sentymentem darzy Kresy Wschodnie, skąd pochodzi.

Od 2009 roku Dom Spotkań z Historią organizuje obchody rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Otworzyły one drogę do budowania państwa bardziej demokratycznego, suwerennego i wyzwolonego z więzów centralnie planowanej gospodarki. Co roku przypominamy uczestniczki, uczestników i świadków tamtych wydarzeń oraz zastanawiamy się, czym jest wolność i demokracja.

Spacer dla osób z Ukrainy, przybliżający wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce, odbywa się w ramach tegorocznego programu wydarzeń, o którym można przeczytać tutaj.