Nagroda Moczarskiego

  • aktualności

Nagroda Moczarskiego

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2021 | Nominacje

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2021 | Nominacje


aktualności  

Spośród 105 nadesłanych książek jury nominowało 10 tytułów do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Laureata lub laureatkę poznamy na początku grudnia.

Na liście znalazły się publikacje mówiące o polityce, muzyce, architekturze czy modzie. Ich autorami i autorkami są zarówno osoby korzystające z akademickiego aparatu badawczego, jak i reporterskiego rzemiosła. Nominowane tytuły podejmują tematy, które wciąż są przedmiotem debaty publicznej: dziejów Śląska, propagandy PRL, stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji czy transformacji początku lat 90. Książki kierują uwagę czytelników i czytelniczek na ważne, ale zapomniane postaci i zjawiska z najnowszej historii Polski. Wskazane przez jury publikacje pozwalają lepiej i mądrzej spierać się o korzenie naszej teraźniejszości.
Książki nominowane do Nagrody:

Filip Gańczak, „Jan Sehn. Tropiciel nazistów”, Wydawnictwo Czarne.

Józef Krzyk, Barbara Szmatloch, „Korfanty. Silna bestia”, Sonia Draga.

Rafał Księżyk, „Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-1993”, Wydawnictwo Czarne.

Jarosław Kuisz, „Propaganda bezprawia. O »popularyzowaniu prawa« w pierwszych latach Polski Ludowej”, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Tomasz Kurpierz, „Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty”, Instytut Pamięci Narodowej.

Aleksandra Leyk, Joanna Wawrzyniak, „Cięcia. Mówiona historia transformacji”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Arkadiusz Nyzio, „Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993”, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Grzegorz Piątek, „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”, W.A.B.

Katarzyna Rembacka, „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)”, Instytut Pamięci Narodowej.

Karolina Sulej, „Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady”, Wydawnictwo Czerwone i Czarne.

Więcej o nominowanych książkach można przeczytać tutaj.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego
Nagroda została ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Miasta Warszawy. Jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski. To jedna z najważniejszych nagród historycznych w kraju, a jej laureatami byli m.in. Timothy Snyder, Karol Modzelewski, a w ubiegłym roku prof. Mariusz Mazur. Jury nagradza publikacje podejmujące tematy, które frapują nie tylko naukowczynie, naukowców i miłośników historii. Pogłębiona refleksja nad najnowszą historią Polski pozwala bowiem zrozumieć również bieżącą rzeczywistość i światopoglądowe spory, które toczymy do dziś.

Nagroda jest także uczczeniem pamięci Kazimierza Moczarskiego, dziennikarza i prawnika, demokraty i żołnierza Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więzionego przez komunistów. Był autorem „Rozmów z katem” — niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie.

Wyniki tegorocznego konkursu poznamy podczas wydarzenia online. Autor lub autorka najlepszej książki otrzyma nagrodę w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych oraz statuetkę „Temperówkę” Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP.

Jury
Książki ocenia jury w składzie: Andrzej Friszke (Przewodniczący), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Daria Lipińska-Nałęcz, Małgorzata Szejnert oraz Andrzej Wielowieyski.

Fundator i organizator: miasto stołeczne Warszawa
Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
Partnerzy: Biblioteka Narodowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Patron medialny: Gazeta Wyborcza