Program

  • spotkanie
  • książka

Program

NAGRODA MOCZARSKIEGO | spotkanie z prof. Sławomirem Łotyszem

11.01.2024
godzina 18:00

NAGRODA MOCZARSKIEGO | spotkanie z prof. Sławomirem Łotyszem

11.01.2024
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Zapraszamy na spotkanie z dr hab. Sławomirem Łotyszem, laureatem tegorocznej edycji Nagrody Historycznej m. st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę historyczną w tematyce XX wieku. Spotkanie poprowadzi sekretarz Nagrody, Igor Rakowski-Kłos, dziennikarz historyczny i pisarz.

Profesor Sławomir Łotysz z nagrodą, Temperówką Kazimierza Moczarskiego. Fot. Mateusz Grochocki/DSH

Profesor Sławomir Łotysz z nagrodą, Temperówką Kazimierza Moczarskiego. Fot. Mateusz Grochocki/DSH

„Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku” to pierwsza monografia z dziejów II Rzeczypospolitej napisana z perspektywy środowiskowej, pokazująca ekologiczny wymiar kluczowych debat o tym etapie polskiej historii.

„To wielki wkład w naszą wiedzę o tak zwanych Kresach, ale też książka, która uwrażliwia na dzisiejsze problemy ekologiczne i lęki związane z katastrofą klimatyczną. »Pińskie błota« podsuwają perspektywę, która pozwala zobaczyć współczesne problemy w historycznym zwierciadle” – uzasadniał werdykt prof. Andrzej Friszke, przewodniczący jury.

Do 1939 roku tytułowe mokradła znajdowały się w granicach Polski. Z jednej strony były obiektem kolonizacyjnych pragnień, bo ich osuszenie otwierało perspektywę uzyskania nowych terenów. Z drugiej strony podmokłe bezdroża graniczące ze Związkiem Radzieckim stanowiły naturalną ochronę przed wrogim najazdem. W tym przypadku wybór polityczny miał też konsekwencje ekologiczne. Publikacja jest też opisem ówczesnego życia, które musi liczyć się z warunkami środowiskowymi. Autor pokazuje, jak na gospodarowanie Poleszuków wpływały zwyczaje godowe ryb, tolerancja sosny na zawilgocenie podłoża czy walory odżywcze siana z turzyc.
Nagrodzone książki. Fot. Radek Zawadzki/DSH

Nagrodzone książki. Fot. Radek Zawadzki/DSH

Sławomir Łotysz
to historyk, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów w Warszawie. Zajmuje się historią techniki i historią środowiskową. W latach 2017–2021 przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki (ICOHTEC).

Igor Rakowski-Kłos, sekretarz Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, dziennikarz historyczny oraz pisarz.

Wydawcą książki „Pińskie błota” jest Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski. To jedna z najważniejszych nagród historycznych w kraju. Jury nagradza publikacje podejmujące tematy, które frapują nie tylko naukowców i miłośników historii. Pogłębiona refleksja nad najnowszą historią Polski pozwala bowiem zrozumieć również bieżącą rzeczywistość i światopoglądowe spory, które toczymy do dziś. Dowiedz się więcej o tegorocznych laureatach nagrody →