Spotkanie z artystami prowadzącymi warsztaty i ich uczestnikami, na którym poznamy i omówimy zarówno proces jak i efekty warsztatów.